Анатомия

Шункови мускули

Шунковите мускули са група мускули по задната страна на бедрата. Това са три мускула, работещи заедно.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МУСКУЛА/МУСКУЛИТЕ

  • m. semitendnosus – полусухожилен (от semi – полу и tendon – сухожилие)
  • m. semimembranosus – полуципест (от semi – полу и membrana -ципа, мембрана)
  • m. biceps femoris – двуглав бедрен (от bi-ceps – дву-глав и femoris – на бедрото), мускулът има две глави: къса и дълга

ЗАЛАВНИ МЕСТА:

  • полуципест – начало: ишиалната изпъкналост, залавно място: задно по медиалния (вътрешен) кондил на тибията (голямопищялната кост)
  • полусухожилен – начало: ишиална изпъкналост, залавно място: горна част на тибията, над медиалния кондил, върху т.нар. pes anserine на коляното
  • дълга глава на двуглавия бедрен – ишиалната изпъкналост на седалищната кост, залавно място: отвън по главата на фибулата (малкопищялна кост)
  • къса глава на двуглавия бедрен – започва по линеа аспера – грубата линия по задната част на бедрената кост (фемур) и се залавя отвън по главата на фибулата, заедно с дългата глава

ДЕЙСТВИЯ:

  • флексия на коляното – всички мускули;
  • екстензия на бедрената кост (всички мускули без късата глава на бицепса);
  • вътрешна ротация на бедрото при сгънато коляно – полуципест и полусухожилен мускули;
  • външна ротация на бедрото при сгънато коляно – двуглав бедрен и двете глави

(Може да научите повече за тези мускули, както и други, движещи коляното или тазобедрената става във “Функционална анатомия на йога” )

ПОЗИ, КОИТО РАЗТЯГАТ ШУНКОВИТЕ МУСКУЛИ

ПАШИМОТТАНАСАНА

ПРАСАРИТА ПАДОТТАНАСАНА

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛЪТ РАБОТИ АКТИВНО (СЪКРАЩАВА СЕ):

ПУРВОТТАНАСАНА

БАКАСАНА (държи коленете сгънати към бедрата)


No comments yet! You be the first to comment.

Вашият коментар