Анатомия

Натегач на бедрената фасция

Отстрани на бедрата ни, от хълбочната кост (илиум) до голямопищялната кост (тибия) върви едно натегнато сухожилие – илио-тибиалната лента, позната за краткост като IT – лента

НАИМЕНОВАНИЕ НА МУСКУЛА:

Tensor fascia latae – натегач на страничната лента, от лат. tendere – натягам, fascia – лента, ластик, и latae – страничен, страна

ЗАЛАВНИ МЕСТА: Мускулът започва от малко зад или отвън до Горния Преден Хълбочен Бодил – ASIS и се залавя дистално за илио-тибиалната лента. Два са мускулите, които се залавят за ИТ-лентата, другият е големият седалищен. Самата ИТ-лента започва по хълбочния ръб отстрани и се залавя за латералния (външен) кондил на тибията.

ДЕЙСТВИЯ: Натегачът на страничната фасция завърта фемура навътре (вътрешна бедрена ротация) и го дърпа в абдукция. Помага при бедрена флексия и стабилизира изпънато коляно, особено при ходене и бягане

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛЪТ СЕ РАЗТЯГА:

УТТИТА ТРИКОНАСАНА

БАДДА КОНАСАНА

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛЪТ РАБОТИ АКТИВНО (СЪКРАЩАВА СЕ): Най-често го усещаме, когато бедрата са във флексия и вътрешна ротация

НАВАСАНА

За да научите повече за тези и други мускули и как да ги използвате в йога-практиката си, запишете се за новия ни курс “Анатомия на йога” или Йога-анатомия семинара, които провеждаме редовно.

No comments yet! You be the first to comment.

Вашият коментар