График курсове и събития

Ноември-Декември

Практически модул 2 / Курс за Ащанга йога учители

29 ноември - 04 декември / гр. Пловдив

Практически семинар

17-18 декември / гр. Пловдив