Data Deletion Instructions

Ако искате личната Ви информация да бъде изцяло изтрита, моля пишете ни на yogashala@abv.bg