260 ч Базово обучение на йога учители

Курсът  за йога учители 260 ч  на Ащанга Йога България предоставя уникална програма за съответното ниво обучение  и комбинира историята и философските учения на йога с фундаменталните компоненти на асана, анатомията и кинезиологията.

Курсът включва 5 модула на обучение, като всеки модул е организиран като самостоятелен курс, който може да бъде взет  в удобно за Вас време. С други думи, обучението Ви предоставя гъвкавост сами да определяте как и с какво темпо да учите. За да завършите успешно курса обаче и за да поучите сертификат за "йога инструктор 260 ч", изискваме да сте взели всички модули и да сте предали всички необходимите тестове и задачи.

Имайте предвид, че за практическите занимания (модул 5) ще са Ви са нужни познания от всички останали сфери на обучение, затова е желателно да сте навлезли в материала и да сте започнали ученето си по останалите модули. Теоретическите знания са предоставени онлайн, за да имате свободата да учите у дома, а и за да можем да посветим практическите часове наистина на практика, както лична, така и преподавателска.

___________________________________________________________________________________________

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Практическите занимания са организирани в 4 седмици (пон-пет) х една седмица всеки 1-2 месеца.

За да завършите е необходимо да сте взели всички включени модули (онлайн) и да сте изкарали учебния практикум. Ето защо, минималният срок за завършване на курса е 6 месеца, максималният - 18 месеца, според скоростта, с която вземате необходимия материал.

 

Съдържание на курса

Анатомията е трудна за учене, но нашият курс прави това начинание приятно и ползотворно. Макар да е достатъчно подробен, материалът е насочен към онаи част от анатомията, която обслужва практиката по йога.. Освен базисни понятия, курсът дава подоробен анализ на моделите на движение, които използваме в йога, причините за затрудненията, които срещаме, както и наини да се работи за промяна на тези модели на движение.
Курсът предоставя изчерпателен преглед на философските традиции на Индия и разглежда ключови положения и понятия, маркирали развитието на йога. Материалът е поднесен разбираемо и достъпно, което прави курса подходящ за всеки, търсещ смисъл и цел, както и за йога ученици, желаещи да задълбочат знанията си за философията зад практиката по йога.
Практиките, включени в този модул са известни и универсални, макар някои от тях да са силно пренебрегвани или неразбрани от съвременните практикуващи. Курсът ще Ви помогне да се ориентирате в многообразието от техники и подходи, както и задълбочите знанията си за приложението им.
Модулът ще Ви запознае със същността на асана, спецификите на различните пози по групи, виняса крама, както и начините те да се преподават за различни нива ученици и различни класови формати. Ще се научите да разчленявате асана на съставните й части, да правите асана анализ и да преподавате всяка асана самостоятелно и в последователност с други асани за различни нужди.
В този последен модул ще интегрираме всичко научено в останалите модули и ще го приложим на практика. освен лична практика, заниманията включват практически работилници, асана клиники,асистиране и преподаване.