Shop

Фундаментални техники в йога 60 ч

349.00лв.

Описание

Йогистките техники и методи имат същата връзка с обикновената психология на човека както научното използване на електричеството или парата. Те също се базират на опит и знания, формирани след много редовни експерименти, практически анализи и постоянни резултати.

Всички йогистки практики са психо-физиологически. Те действат както на психиката, така и на тялото. Практиките, които са включени в този курс и от които всеки би извлякъл полза са известни, макар някои от тях да са силно пренебрегвани или неразбрани от съвременните практикуващи. Курсът ще Ви помогне да се ориентирате в многообразието от техники и подходи, както и задълбочите знанията си за приложението им.

Този курс може да бъде взем самостоятелно за лично развитие или като част от курс за учители по йога.

Курсът е задължителен модул от обучението на Йога и Ащанга йога учители 200 ч.

Какво ще изучавате:

  • възгледите на Кришнамачаря за Патанджали ащанга йога;
  • яма и нияма;
  • шаткрия;
  • банда и вътрешните форми;
  • пранаяма;
  • общи и специфични принципи на движение.
  • йога нидра
  • йога диета и начин на живот
  • и много друго