Цени и абонаменти

ЕДИНИЧНО ПОСЕЩЕНИЕ
60 мин
12 лв
ЕДИНИЧНО ПОСЕЩЕНИЕ
90 мин
15 лв
КАРТА 4 ПОСЕЩЕНИЯ
60 мин
42 лв
КАРТА 4 ПОСЕЩЕНИЯ
90 мин
52 лв