ШУНКОВИ МУСКУЛИШунковите мускули са група мускули по задната страна на бедрата. Това са три мускула, работещи заедно.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МУСКУЛА/МУСКУЛИТЕ

 • semitendnosus - полусухожилен (от semi - полу и tendon - сухожилие)

 • semimembranosus - полуципест (от semi - полу и membrana -ципа, мембрана)

 • biceps femoris - двуглав бедрен (от bi-ceps - дву-глав и femoris - на бедрото), мускулът има две глави: къса и дълга

ЗАЛАВНИ МЕСТА:

 • полуципест - начало: ишиалната изпъкналост, залавно място: задно по медиалния (вътрешен) кондил на тибията (голямопищялната кост)

 • полусухожилен - начало: ишиална изпъкналост, залавно място: горна част на тибията, над медиалния кондил, върху т.нар. pes anserine на коляното

 • дълга глава на двуглавия бедрен - ишиалната изпъкналост на седалищната кост, залавно място: отвън по главата на фибулата (малкопищялна кост)

 • къса глава на двуглавия бедрен - започва по линеа аспера - грубата линия по задната част на бедрената кост (фемур) и се залавя отвън по главата на фибулата, заедно с дългата главата

ДЕЙСТВИЯ:

 • флексия на коляното - всички мускули;

 • екстензия на бедрената кост (всички мускули без късата глава на бицепса);

 • вътрешна ротация на бедрото при сгънато коляно - полуципест и полусухожилен мускули;

 • външна ротация на бедрото при гънато коляно - двуглав бедрен и двете глави

(Може да научите повече за тези мускули, както и други, движещи коляното или тазобедрената става в урок 8 от новата ми книга "Функционална анатомия на йога" - част 1)

ПОЗИ, КОИТО РАЗТЯГАТ ШУНКОВИТЕ МУСКУЛ


ПАШИМОТТАНАСАНА


ПРАСАРИТА ПАДОТТАНАСАНА

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛЪТ РАБОТИ АКТИВНО (СЪКРАЩАВА СЕ):


ПУРВОТТАНАСАНА


ШАЛАБАСАНА

За да научите повече за тези и други мускули и как да ги използвате в йога-практиката си, запишете се за новия ни курс "Анатомия на йога" или Йога-анатомия семинара, които провеждаме редовно.

#шунковимускули #двуглавбедренмускул #асана #анатомия

73 преглеждания

Практика

Курсове

Цени

Събития

Абонирайте се днес, за да не пропуснете нищо ново

За нас

FAQ

Блог

Контакт

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИТАЙТЕ НИ

Ashtanga Yoga Bulgaria

гр. София

бул. "Сливница" 206

тел: 0876 582357

email: yogashala@abv.bg

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Grey Flickr Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Instagram Icon

гр. София, бул. "Сливница" 206, 1-и етаж ; тел: + (359) 876 582357 ; email: yogashala@abv.bg