Методика на преподаване

Структура на класа по йога
Виняса крама и качества на йога практиката

Времетраене: 19:38

Автор: Ирина Бъчварова

Времетраене: 29:47

Автор: Ирина Бъчварова

Времетраене: 18:56

Автор: Ирина Бъчварова

Времетраене: 13:15

Автор: Ирина Бъчварова

Времетраене: 13:15

Автор: Ирина Бъчварова