Поради несигурната обстановка с Covid-19, датите за провеждане на обучителните модули може да бъдат променени.

декември

Ащанга Йога България
05-06 / 12 / 2020
Основи на Ащанга йога
базов модул от курс за учители

Курсът ще Ви запознае с Началната серия Ащанга йога, историята и традициите на метода, както и ключовите техники, използвани в практиката. Този модул е предназначен както за практикуващи, желаещи да навлязат по-надълбоко в Ащанга йога, така и за желаещите да преподават.

Условия

Може да запишете курса самостоятелно или като част от пълния 200 ч Курс за учители по йога.

След завършване на курса ще получите сертификат за завършено обучение 40 ч в Ащанга йога.

януари

Ащанга Йога България
16-17 / 01 / 2021
Курс за йога учители 200 ч
модул 1

Първият модул ще Ви запознае с фундаментални понятия и положения в науката за йога и преподаването на йога. Модулът включва  теория и практика, придружени с тестове и домашни задания. Теорията ще получите под формата на PDF файлове за сваляне, видео и аудио уроци и/или презентации. Практиката е на живо в Шалата.  

Продължителност

1 месец за вземането на материала;

1 уикенд практикум на живо в Шалата.

Условия

Може да запишете за този модул самостоятелно или като част от пълния 200 ч Курс за учители по йога.

След завършване на курса ще получите сертификат за завършено обучение 40 ч в Основи на йога.

февруари

Ащанга Йога България
13-14 / 02 / 2021
Курс за йога учители 200 ч
модул 2

Вторият модул надгражда над знанията и уменията, придобити в първия модул от обучението Ви за учител.. Модулът включва  теория и практика, придружени с тестове и домашни задания. Теорията ще получите под формата на PDF файлове за сваляне, видео и аудио уроци и/или презентации. Практиката е на живо в Шалата.  

Продължителност

1 месец за вземането на материала;

1 уикенд практикум на живо в Шалата.

Условия

Необходимо е да сте взели Базов модул и Модул 1. 

Ащанга Йога България
20-21 / 02 / 2021
Основи на Ащанга йога
базов модул от курс за учители

Курсът ще Ви запознае с Началната серия Ащанга йога, историята и традициите на метода, както и ключовите техники, използвани в практиката. Този модул е предназначен както за практикуващи, желаещи да навлязат по-надълбоко в Ащанга йога, така и за желаещите да преподават.

Условия

Може да запишете курса самостоятелно или като част от пълния 200 ч Курс за учители по йога.

След завършване на курса ще получите сертификат за завършено обучение 40 ч в Ащанга йога.

март

Ащанга Йога България
13-14 /03 / 2021
Курс за йога учители 200 ч
модул 3

Третият модул надгражда над вече наученото, като задълбочава познанията и практиката Ви. Асаните на кулминацията и след това.  Модулът включва  теория и практика, придружени с тестове и домашни задания. Теорията ще получите под формата на PDF файлове за сваляне, видео и аудио уроци и/или презентации. Практиката е на живо в Шалата.  

Продължителност

1 месец за вземането на материала;

1 уикенд практикум на живо в Шалата.

Условия

Необходимо е да сте взели Базов модул, Модул 1 и 2.

След завършване на курса ще получите сертификат за завършено обучение 40 ч в Основи на йога.

април

Ащанга Йога България
10-11 / 04 / 2021
Курс за йога учители 200 ч
модул 1

Първият модул ще Ви запознае с фундаментални понятия и положения в науката за йога и преподаването на йога. Модулът включва  теория и практика, придружени с тестове и домашни задания. Теорията ще получите под формата на PDF файлове за сваляне, видео и аудио уроци и/или презентации. Практиката е на живо в Шалата.  

Продължителност

1 месец за вземането на материала;

1 уикенд практикум на живо в Шалата.

Условия

Може да запишете за този модул самостоятелно или като част от пълния 200 ч Курс за учители по йога.

След завършване на курса ще получите сертификат за завършено обучение 40 ч в Основи на йога.

Ащанга Йога България
17-18 /04 / 2021
Курс за йога учители 200 ч
модул 4

Заключителният модул набляга на преподавателската практика, интегрира и обобщава всичко научено по време на целия курс. Модулът включва  теория и практика, придружени с тестове и домашни задания. Теорията ще получите под формата на PDF файлове за сваляне, видео и аудио уроци и/или презентации. Практиката е на живо в Шалата.  Финален практически изпит.

Продължителност

1 месец за вземането на материала;

1 уикенд практикум на живо в Шалата.

Условия

Необходимо е да сте взели Базов модул, Модул 1. 2 и 3.

След завършване на курса ще получите сертификат за завършено обучение 40 ч в Основи на йога.

май

bg_BG