Значението на “Спри дотук”…

Последните няколко години оставам с впечатлението, че голяма част от идващите в шалата ученици вече правят много повече, отколкото би трябвало. “Би трябвало” в случая е колкото е адекватно за тях самите. Разбира се, казвам им го, като им посочвам позите, които не са достатъчно добре разбрани, усетени и интегрирани. Прочетете повече…

bg_BG