260 ч Базово обучение на йога учители

Съдържание на курса

Анатомията е трудна за учене, но нашият курс прави това начинание приятно и ползотворно. Макар да е достатъчно подробен, материалът е насочен към онаи част от анатомията, която обслужва практиката по йога.. Освен базисни понятия, курсът дава подоробен анализ на моделите на движение, които използваме в йога, причините за затрудненията, които срещаме, както и наини да се работи за промяна на тези модели на движение.
Курсът предоставя изчерпателен преглед на философските традиции на Индия и разглежда ключови положения и понятия, маркирали развитието на йога. Материалът е поднесен разбираемо и достъпно, което прави курса подходящ за всеки, търсещ смисъл и цел, както и за йога ученици, желаещи да задълбочат знанията си за философията зад практиката по йога.
Практиките, включени в този модул са известни и универсални, макар някои от тях да са силно пренебрегвани или неразбрани от съвременните практикуващи. Курсът ще Ви помогне да се ориентирате в многообразието от техники и подходи, както и задълбочите знанията си за приложението им.
Модулът ще Ви запознае със същността на асана, спецификите на различните пози по групи, виняса крама, както и начините те да се преподават за различни нива ученици и различни класови формати. Ще се научите да разчленявате асана на съставните й части, да правите асана анализ и да преподавате всяка асана самостоятелно и в последователност с други асани за различни нужди.
В този последен модул ще интегрираме всичко научено в останалите модули и ще го приложим на практика. освен лична практика, заниманията включват практически работилници, асана клиники,асистиране и преподаване.