fbpx

Шунковите мускули са група мускули по задната страна на бедрата. Това са три мускула, работещи заедно.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МУСКУЛА/МУСКУЛИТЕ

 • m. semitendnosus – полусухожилен (от semi – полу и tendon – сухожилие)
 • m. semimembranosus – полуципест (от semi – полу и membrana -ципа, мембрана)
 • m. biceps femoris – двуглав бедрен (от bi-ceps – дву-глав и femoris – на бедрото), мускулът има две глави: къса и дълга

ЗАЛАВНИ МЕСТА:

 • полуципест – начало: ишиалната изпъкналост, залавно място: задно по медиалния (вътрешен) кондил на тибията (голямопищялната кост)
 • полусухожилен – начало: ишиална изпъкналост, залавно място: горна част на тибията, над медиалния кондил, върху т.нар. pes anserine на коляното
 • дълга глава на двуглавия бедрен – ишиалната изпъкналост на седалищната кост, залавно място: отвън по главата на фибулата (малкопищялна кост)
 • къса глава на двуглавия бедрен – започва по линеа аспера – грубата линия по задната част на бедрената кост (фемур) и се залавя отвън по главата на фибулата, заедно с дългата глава

ДЕЙСТВИЯ:

 • флексия на коляното – всички мускули;
 • екстензия на бедрената кост (всички мускули без късата глава на бицепса);
 • вътрешна ротация на бедрото при сгънато коляно – полуципест и полусухожилен мускули;
 • външна ротация на бедрото при сгънато коляно – двуглав бедрен и двете глави

(Може да научите повече за тези мускули, както и други, движещи коляното или тазобедрената става във “Функционална анатомия на йога” )

ПОЗИ, КОИТО РАЗТЯГАТ ШУНКОВИТЕ МУСКУЛИ

ПАШИМОТТАНАСАНА

ПРАСАРИТА ПАДОТТАНАСАНА

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛЪТ РАБОТИ АКТИВНО (СЪКРАЩАВА СЕ):

ПУРВОТТАНАСАНА

БАКАСАНА (държи коленете сгънати към бедрата)

Повече за мускулите, движенията,които ги разтягат или правят силни, както и асаните, в които са ни необходими:

Функционална анатомия на йога пълен курс

Функционална анатомия на йога – книга
Irina B.

Ирина практикува Ащанга йога от 2003 г и преподава от 2005. Пръв учител й е Дейвид Свенсън, при който Ирина изкарва и първият си курс за Ащанга йога учители. От 6 години Ирина учи с Дейвид Робсън и Йелена Весич. Ирина е завършила Спортна педагогика в НСА "Васил Левски" и специализира Функционална анатомия и кинезиология. Ирина е Yoga Alliance Master Teacher (500+hrs) и е основател на Ащанга Йога България (бивша Българска Ащанга Йога Академия), в която се обучават бъдещи Ащанга йога учители. Ирина е водещият учител в курсовете за учители, разработва нови курсове за продължаващо обучение и е автор на няколко книги за йога.