Цени и абонаменти

Единично посещение йога

90 мин

Индивидуално занимание йога

90 мин

Приложна кинезиология - консултация

първиначална консултация и мускулна диагностика

Кинезиология -1 занимание по индивидуална програма

60 мин

Курс 10 занимания по индивидуална програма

валидно 30 дни

15 лв

а

45 лв

а

75 лв

я

45 лв

я

350 лв

а