• тел: 0876 582357
  • email: yogashala@abv.bg

Изучаването на анатомия на теория  е само някакво начало, което трябва да бъде интегрирано в практиката Ви, като получените знания се използват за изграждане на едно по-добро кинестетично усещане, идващо от продължителна и консистентна практика. Така намеренията ни са материалът, който покриваме в този курс, да бъде използван критично с цел по-безопасна и ефективна практика, базирана на природната мъдрост, вплетена в тъканите на телата ни. 


Знанията, които ще получите в тези курсове ще Ви дадат средствата да разпознавате какво се случва във Вашите тела или телата на Вашите ученици и да прилагате наученото към различни ситуации в практиката. Надяваме се този курс да запали интерес към и желание да продължите изучаването на анатомията така, както тя е приложима към асана практиката.

Покрива Yoga Alliance изискванията за 200 ч обучение на йога учители;

Виж повече>>

Покрива Yoga Aliance изискванията за 300 ч обучение на йога учители

Виж повече>>

Най-подробният курс по йога анатомия за практикуващи и учители

Виж повече>>